Samarbejde og tilsyn

Generel information om eksterne og interne samarbejdspartnere hos Opholdsstedet Godt På Vej

Bredt samarbejde

Opholdsstedets samarbejdspartnere

Eksternt samarbejde

Opholdsstedet Godt På Vej har en række eksterne samarbejdspartnere, som gør det muligt for os at have et opholdssted for børn og unge. Herunder samarbejdes der generelt med kommuner, retspsykiatri, distriktspsykiatri og psykiatrien ved Vordingborg Oringe og i Næstved, Ringsted, Roskilde og Hillerød.

Internt samarbejde

Vores afdelinger har hver især et Husmøde én gang i måneden. Mødet opleves som et fælles rum, hvor personale og beboere kan tale i åbent forum. Her kan alle blive hørt og set. Alle emner er velkommen til at blive taget op ved et Husmøde. Samtalerne ved møderne tager udgangspunkt i beboernes tilværelse, og det drejer sig om alt fra dybe tanker til praktisk information om f.eks. rengøring. Afdelingerne hver især har deres rutiner og såfremt der opstår behov for flere møder, afholdes dette.

Tilsyn

Opholdsstedet Godt På Vej er underlagt det almindelige tilsyn fra Tilsynsenheden. Herunder Socialtilsynet og Styrelsen For Patientsikkerhed, som sikrer den retmæssige dosering af medicin. Godt På Vej har en række tilsynsrapporter, som er mulige at indhente efter ønske. Opstår der behov for yderligere belysning, tag da kontakt for nærmere information.

Professionelle aktører

Vi er et trygt nervesystem, som de unge kan læne sig ind i. Personalet har en høj faglighed i det pædagogisk spektre, og vi kan løbende modtage supervision og undervisning omkring pædagogiske metoder og indsatser. Der er tilknyttet psykolog til sagssupervision, og der er et tæt samarbejde mellem alle professionelle aktører på Godt På Vej. Sammen har vi evnerne til at samle trådene og få det hele til at gå op i en højere enhed. Vi håndterer vores børn og unge individuelt, ud fra den enkeltes behov, der gør sig gældende.

Et trygt og kærligt hjem

Godt På Vej er en selvejende institution med kompetente og uddannede pædagoger. Vi bestræber os på at være et sted for børn og unge, hvor personlig udvikling og mentalisering er i fokus. Vores vision med dette opholdssted er at møde børn og unge med et åbent sind.

Vi fremmer refleksion ved at skabe rolige og trygge rammer. Forudsigelighed er tilmed en værdi, som 
vægtes i det daglige miljø i begge vores afdelinger. Opholdsstedet supplerer den daglige gang med naturoplevelser og har fokus på fælles relationer.