Personalet

Opholdsstedet Godt På Vej består af en kompetent personalegruppe med uddannede pædagoger, social- og specialpædagoger, socialrådgiver, samt social-og sundhedsassistenter. Du kan læse om vores personprofiler her på siden.

Mød os her

Vores personale

Godt På Vej er i besiddelse af kompetent og uddannet personale. Det er opholdsstedets mål, at personalet fastholder og udvikler deres faglige kompetencer. Personalet gennemfører derfor løbende kurser og videreuddannelse for at sikre den fælles faglige forståelse og kompetenceudvikling. 
Opholdstedet har kontinuerlig fælles supervision af psykolog og andre relevante samarbejdspartnere efter behov.

Social- og specialpædogog

Brian Hyldgaard

Leder
Brian er leder på Godt På Vej. Brian er uddannet social- og special pædagog, og bruger fritiden som træner for børn og unge i Judo samt han er fodboldtræner for udsatte borgere i Vordingborg Kommune. Læs mere: her og her

Rasmus Permin

faglig leder
Rasmus er uddannet Socialpædagog og har stor erfaring med døgnanbringelser, borgere anbragt i egen bolig og mentorforløb. Rasmus bidrager også med viden indenfor natur/udeliv, motion og sund kost.

Natasja Landtved

Pædagog
Natasja er uddannet sundhedssekretær og er under uddannelse til social- specialpædagog. Natasja har tilegnet sig pædagogisk erfaring gennem arbejde på behandlingstilbud og opholdssteder, samt mentorforløb. Natasja bruger i øvrigt sin viden om sund kost og motion i arbejdet med vores unge.

Søren Hansen

Pædagog
Søren er uddannet pædagog og har mange års erfaring som social- og specialpædagog. Søren arbejder primært med de unge der bor i udslusning eller egen bolig.
Profil billede Lasse jensen

Lasse Jensen

Pædagogisk Assistent
Lasse har bred erfaring indenfor døgnanbringelser og specialskole tilbud. Lasses fritidsinteresser drejer sig omkring fysisk aktivitet så som fodbold, styrketræning, outdoor mv. Lasse er også medicinasvarlig.
Katrine

Katrine Larsen

Pædagog
Katrine er uddannet Pædagog og har via diplom uddannelse, specialiseret sig inde for relations psykologi og forældresamarbejde. Katrine bringer musik og kreativitet til vores unge.
Camilla billede

Camilla Fellov

Pædagog
Camilla er uddannet social- og specialpædagog med god erfaring i det socialpædagogiske felt. Hun er kreativ anlagt og beskriver sig selv som en ”outdoor” type, der elsker at være ude i naturen, tage på shelterture og være ved vandet.
Profil billede Lars Nielsen

Lars Nielsen

Pædagog
Lars er uddannet social og specialpædagog. Lars har arbejdet med unge det meste af sit liv, som både badminton- og fodboldtræner. Han elsker at røre sig og er god til at få de unge til at deltage aktivt i vores aktivitetstilbud i dagtimerne.
Christoffer-Larsen-min

Christoffer Larsen

Pædagog
Christoffer bestræber sig på at have en aktiv livsstil og har i særdeleshed, en stor passion for fodbold. ”Selv har jeg spillet en masse fodbold, og været træner for børn og voksne i snart 10 år. Jeg interesserer mig meget for udeliv - bål, sport, strand eller lignende. ”
Morten

Morten Abildgaard

Pædagogmedhjælper
Morten har arbejdet med børn og unge de sidste 8 år, i en bred målgruppe med forskellige diagnoser og de sidste 4 år med børn/unge på specialområdet. Mortens kæphest er sundhed og bevægelse / fysisk aktivitet. Morten er et kendt ansigt i forskellige sportssammenhæng og lige nu nydes golf, gåture mv i fritiden. Morten er, efter egen beskrivelse ”kronisk positiv”.

Et trygt og kærligt hjem for unge

Opholdsstedet Godt På Vej er en institution fordelt på to boligområder. Vi sørger for at vores afdelinger har en hjemlig atmosfære og fokus på samvær. Vi har vores tre afdelinger i 4760 Vordingborg, henholdsvis børne/unge afdeling på Orevej, vores ungdomsafdeling på Færgegaardsvej med henblik på udslusning og vores ”bo selv” afdeling i Volmersgade.

Kerneværdierne for begge vores boliger er ens, men enhver aldersgruppe har sine forskellige behov. Vores afdelinger er indrettet således, at vi på daglig basis sørger for at møde vores børn og unge i øjenhøjde med henblik på behov, værdier og interesser for målgruppen.