Personalet

Opholdsstedet Godt På Vej består af en kompetent personalegruppe med uddannede pædagoger, social- og specialpædagoger, socialrådgiver, samt social-og sundhedsassistenter. Du kan læse om vores personprofiler her på siden.

Mød os her

Vores personale

Godt På Vej er i besiddelse af kompetent og uddannet personale. Det er opholdsstedets mål, at personalet fastholder og udvikler deres faglige kompetencer. Personalet gennemfører derfor løbende kurser og videreuddannelse for at sikre den fælles faglige forståelse og kompetenceudvikling. 
Opholdstedet har kontinuerlig fælles supervision af psykolog og andre relevante samarbejdspartnere efter behov.

Social- og specialpædogog

Brian Hyldgaard

Leder
Brian er leder på Godt På Vej. Brian er uddannet social- og special pædagog, og bruger fritiden som træner for børn og unge i Judo samt han er fodboldtræner for udsatte borgere i Vordingborg Kommune. Læs mere: her og her

Natasja Landtved

Pædagog
Natasja er uddannet sundhedssekretær og er under uddannelse til social- specialpædagog. Natasja har tilegnet sig pædagogisk erfaring gennem arbejde på behandlingstilbud og opholdssteder, samt mentorforløb. Natasja bruger i øvrigt sin viden om sund kost og motion i arbejdet med vores unge.

Søren Hansen

Pædagog
Søren er uddannet pædagog og har mange års erfaring som social- og specialpædagog. Søren arbejder primært med de unge der bor i udslusning eller egen bolig. Søren er også medicinasvarlig.
Profil billede Lasse jensen

Lasse Jensen

Pædagogisk Assistent
Lasse har bred erfaring indenfor døgnanbringelser og specialskole tilbud. Lasses fritidsinteresser drejer sig omkring fysisk aktivitet så som fodbold, styrketræning, outdoor mv. Lasse er også medicinasvarlig.
Grethe-Jacobsen

Grethe Jakobsen

Social og Sundhedsassistent
Grethe er uddannet social og sundhedsassistent og har mange års erfaring i arbejdet med socialt udsatte af forskellige karakter.
Katrine

Katrine Larsen

Pædagog
Katrine er uddannet Pædagog og har via diplom uddannelse, specialiseret sig inde for relations psykologi og forældresamarbejde. Katrine bringer musik og kreativitet til vores unge.
Trine GPV

Trine Møller

Pædagog
Trine er uddannet pædagog med over 20 års erfaring. Trine har erfaring fra Social- specialområdet, men også fra dagtilbud, hvor hun gennem diplomuddannelse specialiserede sig inde for relations psykologi og forældresamarbejde. Trine bringer vinterbadning, kostplanlægning og løb til paletten af stedets tilbud.
Camilla billede

Camilla Fellov

Pædagog
Camilla er uddannet social- og specialpædagog med god erfaring i det socialpædagogiske felt. Hun er kreativ anlagt og beskriver sig selv som en ”outdoor” type, der elsker at være ude i naturen, tage på shelterture og være ved vandet.
Profil billede Lars Nielsen

Lars Nielsen

Pædagog
Lars er under uddannelse til social og specialpædagog. Lars har arbejdet med unge det meste af sit liv, som både badminton- og fodboldtræner. Han elsker at røre sig og er god til at få de unge til at deltage aktivt i vores aktivitetstilbud i dagtimerne.
Billede (1)

Jeanette Sørensen

Socialrådgiver
Jeanette er uddannet socialrådgiver og har en del års erfaring i arbejdet med unge, både fra et pædagogisk- og socialrådgiverperspektiv. Hun har erfaring i arbejdet med unge der er tilknyttet det kommunale system, samt en del års erfaring fra bo og naboskab. Jeanette er en del af det pædagogiske arbejde med vores unge og er en del af de administrative opgaver.”

Et trygt og kærligt hjem for unge

Opholdsstedet Godt På Vej er en institution fordelt på to boligområder. Vi sørger for at vores afdelinger har en hjemlig atmosfære og fokus på samvær. Vi har vores tre afdelinger i 4760 Vordingborg, henholdsvis børne/unge afdeling på Orevej, vores ungdomsafdeling på Færgegaardsvej med henblik på udslusning og vores ”bo selv” afdeling i Volmersgade.

Kerneværdierne for begge vores boliger er ens, men enhver aldersgruppe har sine forskellige behov. Vores afdelinger er indrettet således, at vi på daglig basis sørger for at møde vores børn og unge i øjenhøjde med henblik på behov, værdier og interesser for målgruppen.