Om at bo her

Godt På Vej er præget af en hjemlig atmosfære med støtte til unge og børn. Vi beskæftiger os b.la. med fitness, huslige gøremål og fællesskab.

Støtte til unge og børn

Rolige og trygge rammer beliggende i naturskønne omgivelser

Opholdsstedet Godt På Vej er en institution fordelt på to boligområder. Vi har henholdsvis vores børneafdeling på Orevej og vores ungdomsafdeling på Færgegaardsvej. Kerneværdierne for begge vores boliger er ens, men enhver aldersgruppe har sine forskellige behov. Vores afdelinger er indrettet således, at vi på daglig basis sørger for retmæssig støtte til unge og børn i øjenhøjde med henblik på behov, værdier og interesser for målgruppen.

Vores Opholdssted er et tilbud for børn og støtte til unge, der bestræber sig på at leve en helt almindelig hverdag med fokus på det familiære samliv med andre beboere. Der vil være ugentlige skemaer for den enkelte, da vi erfarer, at forudsigelighed er med til at skabe den ro, som vores børn og unge har behov for. Med ekstra fokus på udeliv, motion og ekskursioner, har vi en ambition om at holde vores børn og unge sunde ved ugentlig aktivitet.

Opholdsstedet har sovende nattevagter, så der altid vil være personale tilstede på vores børneafdeling. Lederen af Opholdsstedet bor i kort afstand fra begge afdelinger, og vil være til rådighed i eventuelle akutte situationer alle døgnets timer. Der vil være mulighed for eksterne supervisor efter behov. Den primære samarbejdspartner er Psykiatrien i landes regioner. Øvrige samarbejder etableres i henhold til den unges individuelle behov.

Aktiviteter i hjemmene:

Opsyn

Vores personale er til rådighed alle døgnets timer. Der er knyttet fast nattevagt på børneafdelingen, og lederen bor i kort afstand til begge afdelinger ved eventuelle akutte behov og situationer.

Akutte situationer

Lederen af Opholdsstedet Godt På Vej bor i kort afstand til henholdvis vores børne- og ungdomsafdeling, så der altid er mulighed for støtte til unge og børn i alle døgnet timer.

Samarbejdspartnere

Den primære samarbejdspartner er Psykiatrien i landets regioner. Øvrige samarbejder etableres i henhold til den unges individuelle behov. Opstår behovet, er der altid en aktuel valgmulighed.

Målgrupper

Vores børn & unge

Opholdsstedets Godt på vej er støtte til unge og børn i alderen 10-25, som er ekstra udsatte. Målgruppen favner børn og unge med problematikker med overgreb, forandret virkelighedsopfattelse, angst, indadreagerende adfærd, anden intellektuel og/ eller kognitiv forstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, omsorgssvigt og andre psykiske vanskeligheder samt flere psykiske udfordringer.

Vi kan tilbyde at imødekomme børn og unges ønsker om at bane vejen tilbage til en optimal hverdag. Med fokus på målgruppen kommer vi med en særlig støtte med henblik på at skabe en meningsfuld hverdag. Med et specielt fokus på at hjælpe den unge med at komme tilbage til livet, arbejder vi på at skabe en hverdag i lighed med andre unge. Den unge skal være/komme i beskæftigelse, som eksempelvis skole eller i uddannelse.

Det vil sige, at dagstimerne for henholdvis de unge og børnene som udgangspunkt er ens. I dagstimerne skal individerne være i form af skole eller uddannelse. Fritiden bruges på aktiviteter, hvor fokus vil være på at gennemføre daglige pligter, som følge af en helt normal hverdag. Dagene suppleres med aktiviteter og oplevelsesrige udflugter, som udfordrer den enkelte på en retmæssig måde, eksempelvis musik og fitness.

Når vores børn og unge har fri fra henholdsvis skole og uddannelse, vil der altid være pædagoger og opsyn på vores afdelinger. Personalet er tilstede i eftermiddagstimerne, aftentimerne og hermed også i weekenden. Ydermere har vi altid en sovende nattevagt på vores børneafdeling samt et personale, der er til rådighed i alle døgnets timer. Der vil derfor være en mulighed for at tilkalde personale eller vores leder ved akutte behov og situationer.

Se billeder af

Vores afdelinger

Færgegaardsvej 54

I boligen er der fire pladser til unge i alderen 16 til 25 år. Pladserne er fleksible § 66 og § 107 pladser. Her er der udstyret med tre klubværelser og 1 lejlighed. I forlængelse af arbejdet med de unge, og med et ønske om at følge dem ”Godt På Vej”, fungerer opholdet som springbræt ud til det virkelige liv. ”Godt På Vej” er et midlertidigt ophold, hvor Opholdsstedets medarbejdere udgør et sikkerhedsnet og støtte til unge. Der er også mulighed for, at vi kan følge den unge, når vedkommende er flyttet helt ud af ”Godt På Vej”. Det kan være en fordel, da enhver nyetableret hverdag kræver tilvænning. Prisfastsættelsen er afhængig af behovet for støtte. På Færgegaardsvej er der tilkaldevagt efter kl. 22 i hverdagen og weekenden, men der er også mulighed en fast nattevagt, hvis behovet skulle opstå.

Orevej 108

I boligen er der fem §66 pladser. Vi modtager børn og unge, i alderen 10 – 18 år. Huset ligger tæt på strand og skov og er på samme måde i cykelafstand fra Vordingborg Station. Når man bor på Orevej 108, deltager man i sociale, kulturelle aktiviteter som teater- og musikoplevelser, man gør brug af det lokale bibliotek, som ligger, kun fem minutters cykling fra husetOpholdsstedet fungerer ud fra en grundtanke om at være et familiært orienteret hjem baseret på et trygt hverdagsmønster, som i enhver anden velfungerende familie. Vi tilbyder lektiehjælp for den unge, som har brug for dette. Vi har tilmed daglige aktiviteter som f.eks. badeture ved stranden, udendørslege, badminton, svømning, hygge med bål og snobrød i haven, brætspil og hygge i stuen. Der er altid en medarbejder i huset om natten. 

Ansøgning om plads

Opholdsstedet Godt På Vej modtager løbende beboere. Visitation foregår i samarbejde med sagsbehandlere og pårørende Man er velkommen til at komme på besøg og danne sig et indtryk af vores afdelinger. Det er vigtigt, at alle parter er indforstået og har en god kemi. I den praksis har vi et førstegangsmøde med den kommende beboer i samvær med pårørende og sagsbehandler et neutralt sted.

Vi har løbende udskiftning af vores beboere, i og med det er en naturlig udvikling at skulle præsenteres for nye livsfaser i nye omgivelser. Som udgangspunkt er målet, at vores børn og unge på Orevej 108, skal blive i stand til at kunne komme over i vores ungdomsafdeling på Færgegaardsvej. Her er ansvaret forøget for den enkeltes selvstændighed med støtte og hjælp fra pædagogerne.