Godt På Vej

Vi hjælper vores børn og unge Godt På Vej i livets stadier.
Vi tilbyder støtte til børn og unge, som oplever behov for opløftning.

Kom godt på vej

Få et godt afsæt til din videre færd

Vores Opholdssted er et tilbud om støtte til børn og unge, der bestræber sig på at leve en helt almindelig hverdag med fokus på det familiære samliv med andre beboere. Der vil være ugentlige skemaer for den enkelte, da vi erfarer, at forudsigelighed er med til at skabe den ro, som vores børn og unge har behov for. Det drejer sig om helt basale gøremål i hverdagen, samt vi har et ekstra fokus på udeliv, motion og ekskursioner. Vi har en ambition om at holde vores børn og unge sunde ved ugentlige aktiviteter.

I vores børns- og unges daglige gang, vil de helt naturligt blive stillet over for hverdagens nærliggende problemstillinger og udfordringer, som vi alle møder og lever med hver især. Der spændes et ”sikkerhedsnet” ud under beboerne, så der aldrig opstår uoverskuelige situationer i den virkelighed, som de møder i sit nye liv. Der vil være støtte til børn og unge, og beboerne vil blive guidet i sådan et omfang, at de bliver i stand til at håndtere mange udslag. I tæt samarbejde løses individuelle situationer.

Vores afdelinger er adskilt i det omfang, at hvert hus har hver sine rutiner og gøremål. Børneafdelingen har et mere fastlagt skema, som dagligt følges og støttes af pædagogerne. På ungdomsafdelingen er der frihed under ansvar, tilmed et udgangspunkt som gælder, at den unge er i stand til at tage selvstændigt ansvar for daglige gøremål. Der vil være jævnlig  støtte og tilsyn fra pædagogernes side af, og personalet er altid til rådighed. Da det er individuelle forløb, er de enkeltes behov forskellige.

Vores afdelinger har hver især et jævnligt Husmøde én gang i måneden. Mødet opleves som et fælles rum, hvor personale og beboere kan tale i åbent forum. Her kan alle blive hørt og set. Alle emner er velkommen til at blive taget op ved et Husmøde. Mødernes samtale tager udgangspunkt i  beboernes tilværelse, og det drejer sig om alt fra dybe tanker til praktisk information om f.eks. rengøring. Ethvert hjem har hver sine rutiner, og i tilfælde af behov holder vi møde, hvis vi brug for at sætte os ned oftere. 

Aldersgrupper

Vi har en bestemt målgruppe, som retter sig mod støtte til børn og unge i vanskeligheder. Vi har at gøre med børn og unge i alderen 10 - 25 år. Beboerne er fordelt på vores to afdelinger.

Pladser

Vi har to boligområder som er koblet til Opholdsstedet Godt På Vej. Det er henholdvis vores børneafdeling på Orevej og vores ungdomsafdeling på Færgegaardsvej.

Økonomi

Der kan ikke laves et konkret budget på Færgegaardsvej, da det er individuelle forløb. På Orevej 108 indskrives man efter §66, og på Færgegaardsvej gør §66 og §107 sig gældende.

Hjemlig støtte til børn og unge

Vores afdelinger i Vordingborg

Opholdsstedet Godt På Vej er fordelt i to almene boliger. Vi sørger for, at begge huse rummer en hjemlig atmosfære med fokus på det sociale samvær. Begge boliger har beliggenhed i 4760 Vordingborg, med kun 1 km afstand mellem børneafdelingen Orevej og vores ungdomsafdeling på Færgegaardsvej. Kerneværdierne for begge vores boliger er ens, men enhver aldersgruppe har sine forskellige behov. Vores afdelinger er indrettet således, at vi på daglig basis sørger for at møde vores børn og unge i øjenhøjde med henblik på behov, værdier og interesser for målgruppen.

Orevej er vores børneafdeling for de yngre, som oplever vanskelligheder. Vores personale er altid til rådighed, og i fællesskab handler det om at få de ugentlige skemaer til at gå op for børnene på bedste vis. Her vil være støtte til børn via vaskedage, madlavningsdage og oprydning som hverdagskost, og dagene suppleres med aktivering i form af motionering og oplevelser. Der er et kontor, hvor der er en sovende nattevagt til rådighed hele døgnet.

Færgegaardsvej er vores afdeling for unge, som på samme vis oplever vanskelligheder. Når en ung bor på Færgegaardsvej, er det fordi, at den unge kan tage så meget ansvar, at det er forsvarligt, at de kommer ud og står mere på egne ben. Selvstændigheden er struktureret, således de unge har kompetencer til at handle for egne kostpenge, klare vasketøjet osv., med eventuel nødvendig støtte og jævnlige besøg fra vores pædagoger.

Afdelingen på Orevej 108

Afdelingen på Færgegaardsvej 54

Omsorg & anerkendelse

Værdigrundlaget består af at støtte vores borgere, som oplever at have psykiske vanskelligheder, eller har tendens til at være ekstra sårbare. Vores socialpædagoger støtter børn og unge i en periode af deres liv med pårørende og hertil andre relevante samarbejdspartnere. Den ideelle målsætning lyder på at kvalificere den enkelte 

til at tage vare på sig selv i et fællesskab, hvor livskvaliteten bestræbes på at blive så god som mulig. Vores pædagoger yder dagligt tilsyn til beboerne, og de står til rådighed for den enkeltes behov i alle døgnets timer. Ingen er ens, og derfor er vores omgang med vores børn og unge også forskellig. Tilrettelægges efter behov.