Hjemligt opholdssted i Vordingborg

Opholdsstedet er for børn og unge, som har behov for særlig støtte og nærvær i dagligdagen. Vi hjælper vores beboere Godt På Vej!

Opholdssted Vordingborg

Vi hjælper børn og unge
Godt På Vej

Vi støtter op om børn og unges ønsker om at bane vejen tilbage til en optimal hverdag. Med fokus på målgruppen kommer vi med en særlig støtte med henblik på at skabe en meningsfuld hverdag. Med et specielt fokus på at hjælpe den unge med at komme tilbage til livet, arbejder vi på at skabe en hverdag i lighed med andre unge. Beboeren skal være eller komme i beskæftigelse, som eksempelvis ved skole/uddannelse.

Vores Opholdssted er et tilbud for børn og unge, der bestræber sig på at leve en helt almindelig hverdag med fokus på det familiære samliv med andre beboere. Vi erfarer, at forudsigelighed er med til at skabe den ro, som vores børn og unge har behov for. Det drejer sig om helt basale gøremål i hverdagen, samt vi har et ekstra fokus på udeliv, motion og ekskursioner.
Vi holder vores børn og unge sunde gennem fælles ugentlige aktiviteter.

Børn, unge og forældre

Kommuner & sagsbehandlere

Kontakt opholdsstedet

Opholdssted Vordingborg

Vi har den enkeltes fremtid i fokus

Vores profil

Godt På Vej er en selvejende institution med kompetente og uddannede pædagoger. Vi har skabt et miljø for børn og unge, hvor personlig udvikling og mentalisering er i fokus. Vores vision med dette opholdssted er at møde børn og unge med et åbent sind. Vi fremmer refleksion ved at skabe rolige og trygge rammer. Forudsigelighed er en værdi, som vægtes i det daglige miljø, og som tilmed imødekommes på bedste vis af vores beboere. 

Om at bo her

At bo hos os er et tilbud for børn og unge, der bestræber sig på at leve en helt almindelig hverdag med fokus på det familiære samliv med andre beboere. Der vil være ugentlige skemaer for den enkelte, da vi erfarer, at forudsigelighed er med til at skabe den ro, som vores børn og unge har behov for. Med ekstra fokus på udeliv, motion og ekskursioner, har vi en ambition om at holde vores børn og unge sunde ved ugentlige aktiviteter.

Vores afdelinger

Opholdsstedet Godt På Vej er en institution fordelt på tre afdelinger, herunder udslusningsboliger. Vi har henholdsvis vores børneafdeling på Orevej og vores ungdomsafdeling på Færgegaardsvej. Kerneværdierne for begge vores boliger er ens, men enhver aldersgruppe har sine forskellige behov. Vores afdelinger er indrettet således, at vi på daglig basis sørger for at møde vores børn og unge i øjenhøjde med henblik på behov, værdier og interesser for målgruppen.

Vores grundlag

Værdigrundlaget består af at støtte vores borgere på vores opholdsted i Vordingborg, som oplever at have psykiske vanskeligheder, eller har tendens til at være sårbare. Vores socialpædagoger støtter børn og unge i en periode af deres liv i samarbejde med pårørende og relevante samarbejdspartnere. Den ideelle målsætning er at kvalificere beboere til at tage vare på sig selv i et fællesskab, hvor livskvaliteten bestræbes på at blive så god som mulig. 

Vores pædagogiske tilgang

Godt på Vej er et opholdssted i Vordingborg, som beskæftiger sig med den miljøterapeutiske og kognitive tilgang til vores beboere. Vi har fokus på miljøet omkring vores børn og unge, som praktiseres ved ture i naturen, dage i svømmehallen og fitness.

Vi holder planmæssige aktiviteter, som rummer den fysiske deltagelse, men samtidig også de mere sociale aktiviteter som f.eks. bagning, hvor nærvær er i fokus. På den måde holder vi vores børn og unge aktiveret ved at være ude i naturlige omgivelser med luft og adspredelse, samt vi vedligeholder og styrker relationerne imellem vores beboere.